Hét digitale, methode-onafhankelijke dashboard voor het basisonderwijs.

Oefen- en toetsresultaten worden over vakken en methodes heen samengebracht en in één oogopslag inzichtelijk gemaakt. Momento is kosteloos beschikbaar vanaf begin schooljaar 2017-2018

Recht doen aan verschillen

Momento is een gebruiksvriendelijk, centraal dashboard dat de leerkracht op elk moment, op elk device een uniform, vak- en methodeoverstijgend beeld geeft van de voortgang van leerlingen. Het toont welke leerlingen de stof goed beheersen en welke kinderen extra hulp, ondersteuning of extra uitdaging nodig hebben. Doordat Momento administratieve taken overneemt, heeft de leerkracht meer tijd voor het begeleiden, coachen en ondersteunen van de leerlingen en kan zo beter anticiperen. Momento is een hulpmiddel om recht te kunnen doen aan verschillen.

Inzicht, overzicht en analyse

Het Momento dashboard toont een overzicht van de oefen- en de toetsresultaten van de hele groep en biedt inzicht in de individuele resultaten per leerling. Deze betrouwbare en actuele informatie kan de leerkracht gebruiken ter voorbereiding op een les, klassikale, verlengde of individuele instructie. Soms is er voor een bepaalde leerling meer gedetailleerde informatie over de leerresultaten nodig om de juiste actie te bepalen. Die informatie is vanuit Momento in één klik beschikbaar in het dashboard van de methode.

Vak- en methodenoverstijgend

Momento is een branche initiatief dat wordt ondersteund door uitgevers en schoolleveranciers. Momenteel zijn dat Heutink, Reinders, de Rolf groep, Malmberg, Noordhoff Uitgevers, ThiemeMeulenhoff, Zwijsen en Blink, en in de toekomst zal dit worden uitgebreid. Zoveel mogelijk bestaande en toekomstige digitale methoden van deze partners, zijn of worden gekoppeld aan Momento. Hierdoor behoudt de school de keuzevrijheid in het gebruik van digitale leermiddelen. Het dashboard geeft vervolgens een centraal en uniform overzicht van alle door de school gebruikte methoden. De leerkracht hoeft niet meer te schakelen tussen verschillende methode dashboards.

Momento device deal

De initiatiefnemers van Momento introduceren, vanaf het nieuwe schooljaar, een nieuwe 10” Android leerlingtablet vanaf € 50,- incl. btw. per jaar voor een periode van 3 jaar.

Tevens zijn er mogelijkheden om, tegen meerprijs, te upgraden naar een Chromebook device. Zonder kostbare en ingewikkelde borgconstructies of zekerheidsstelling en met maximale keuzevrijheid. U kiest zelf uit de merken Acer, Dell, HP of Lenovo! Neem contact met uw schoolleverancier voor meer informatie.

Wil je meer informatie ontvangen?

Momento is een initiatief van: