Digitaal leren met Momento

In de markt neemt de vraag naar een totaaloplossing op het gebied van digitaal leren toe. Veel leerkrachten en schoolteams zijn op zoek naar de beste educatieve content, in combinatie met een betaalbaar en kwalitatief goed leerlingdevice én een compleet overzicht van de leerresultaten van hun leerlingen. Mét maximale keuzevrijheid. U wilt immers zelf voor een leeroplossing en organisatievorm kunnen kiezen die bij uw visie en werkwijze past. De grote uitgeverijen en de schoolleveranciers Heutink, de Rolf groep en Reinders hebben hun krachten gebundeld en presenteren u een laagdrempelig totaalconcept: Momento. 

Meer over Momento

Het Momento dashboard

Vanaf 1 januari 2018 krijgen alle basisschoolleerkrachten in Nederland gratis toegang tot een digitaal methoden- en vakoverstijgend dashboard, aangeboden door de Momento partners. Het doel van dit branche-initiatief is om de administratieve last bij leerkrachten te verminderen en hen de tools te geven om in de dagelijkse onderwijspraktijk beter te anticiperen op de behoeften van leerlingen. Het dashboard geeft in 3 kliks oefen- en toetsinzicht, overzicht en analyse, de basis voor handelingsplannen.

Bent u al klaar voor Momento? Raadpleeg de checklist Groen licht voor digitaliseren.

Meer over het Momento dashboard

De beste educatieve content

Kiezen voor Momento, is kiezen voor de juiste methoden. Methoden ontwikkeld door professionals, vanuit visie, een doordachte leerlijn en bewezen didactiek. Met de digitale leermiddelen die de Momento partners aanbieden, haalt u het beste uit uzelf en de kinderen.  

  • Rijkere leerstof, eigentijds en aansluitend bij de leefwereld van kinderen
  • Aanvullende verwerkingsvormen (creëren, gamen, ontdekken)
  • De mogelijkheid om een ‘eigen leerproces’ te creëren
  • Didactische uitgangspunten, leerlijnen en lesdoelen sluiten op elkaar aan 

Welke software ondersteunt Momento?

Momento leerlingdevice vanaf €50

Het gratis Momento dashboard biedt de leerkracht overzicht, inzicht en analyse. Maar een absolute voorwaarde om het maximale uit Momento te halen, is dat de educatieve content voor leerkracht en leerling snel en stabiel beschikbaar is in de klas. Daarom introduceren de Momento partners een nieuwe, speciaal voor het onderwijs geselecteerde lijn leerlingdevices tegen aantrekkelijke voorwaarden en prijzen. U kiest zelf uit een tablet, Chromebook of Windows Notebook vanaf € 50,-.

Meer over de Momento Device Deals

Al eerder gebruik maken van het Momento dashboard?

Vanaf 1 januari 2018 krijgen alle scholen automatisch toegang tot Momento via Basispoort. Wilt u al eerder gebruik maken van het dashboard? Dan nodigen wij u graag uit om als testschool vanaf de herfstvakantie deel te nemen aan de pilot. U kunt zich aanmelden door onderstaand formulier in te vullen.

*
*
*
*