60 basisscholen testen vanaf vandaag Momento


60 basisscholen testen vanaf vandaag Momento

Hulpmiddel om het leren van kinderen beter te volgen is nu live

Rijssen, 20 september 2017 – Begin dit jaar, tijdens de Nationale Onderwijs Tentoonstelling (NOT), kondigden schoolleveranciers en grote uitgeverijen Momento aan; het eerste overkoepelende digitale, vakoverstijgende en methode-onafhankelijke dashboard voor de leerkrachten in het basisonderwijs. Momento is een totaaloplossing, waarin de visie van de school, de apparatuur en de ICT-infrastructuur plus de digitale content van uitgevers op een natuurlijke wijze worden samengebracht. Momento is klaar voor gebruik en wordt het vanaf vandaag door de eerste 60 scholen gebruikt. Vanaf 1 januari 2018 krijgen alle leerkrachten in Nederland gratis toegang tot het dashboard. Het doel van dit branche-initiatief is om leraren in staat te stellen nog beter in te spelen op de leerbehoeften van kinderen én om de administratieve last bij leerkrachten te verminderen.

Keuzevrijheid in digitale lesmethoden binnen één dashboard
Momento maakt oefen- en toetsresultaten over vakken en methodes heen in één oogopslag inzichtelijk. Zoveel mogelijk methoden van aangesloten uitgevers, zijn of worden gekoppeld aan Momento. Het dashboard geeft een uniform overzicht van alle door de school gebruikte digitale lesmethoden. De leerkracht hoeft daardoor niet meer te schakelen tussen verschillende methode-dashboards. De school behoudt door Momento vrijheid in de keuze met welke leermiddelen zij willen werken. Het is dus een aanvulling op de bestaande manier van werken en faciliteert leerkrachten om leerlingen de best passende ondersteuning te geven.


Uitgebreid getest door leerkrachten
Sinds de NOT hebben ruim 150 scholen tijdens zogeheten feedbacksessies tips en feedback over Momento gegeven en vragen gesteld. Dat is allemaal verwerkt in de eerste werkende versie van het Momento-dashboard. Ook is het project gepresenteerd aan Kennisnet, de PO-Raad en het Ministerie van OCW.

De eerste versie van het Momento wordt vanaf vandaag door zo’n 60 scholen onder begeleiding gebruikt. Na de herfstvakantie wordt de gebruikersgroep groter gemaakt en deze groep scholen gaat zelfstandig aan de slag met het dashboard om te beoordelen of scholen ook zonder begeleiding snel en efficiënt met Momento kunnen werken.


Visie en werkwijze van leerkracht leidend
Momento kan zo ingezet worden dat het altijd aansluit bij de visie, ontwikkelingsfase en werkwijze van de school en leerkracht. Het past bij klassikaal onderwijs, maar ook bij onderwijsvormen met groepsdifferentiatie, individuele leerlijnen, regie bij de leerkracht, zelfregie bij het kind, persoonlijke leerroutes en meer.

De visie, rol en aanpak van de leerkracht zijn essentieel om kinderen optimaal te ondersteunen en begeleiden in hun ontwikkeling. De partijen achter Momento vinden dat scholen en leerkrachten de keuzevrijheid moeten behouden om zelf te bepalen op welke wijze - denk aan digitaal, folio of een mix daarvan - met welke leermethoden en met welke apparatuur zij willen werken, en dat zij tegelijkertijd moeten kunnen profiteren van de voordelen van een overkoepelend dashboard. Daniel de Jonge, woordvoerder van dit branche initiatief daarover: “Momento moet een integraal kindbeeld gaan geven en daar kun je van alles bij bedenken, maar eerst moet de basis in orde zijn. In de eerste versie van Momento brengen we de informatie uit verschillende lesmethoden samen in één centraal dashboard en daarmee komen wij tegemoet aan een behoefte en wens van leerkrachten.”

Over Momento
Momento is een branche-initiatief van de schoolleveranciers Heutink, Reinders en de Rolfgroep en de uitgevers Malmberg, Zwijsen, ThiemeMeulenhoff, Noordhoff Uitgevers en Blink.

Momento voldoet voor 100% aan de geldende privacyregels. Alle partners van Momento hebben het Privacy Convenant ondertekend.

Momento werkt op alle apparatuur (computer, tablet en smartphone).

De komende maanden wordt Momento getest in samenwerking met de eerste 60 basisscholen om het dashboard te optimaliseren.

Vanaf 1 januari 2018 krijgen alle leerkrachten in Nederland gratis toegang tot het dashboard.

De coördinatie van Momento is neergelegd bij Heutink in Rijssen.

Media
  • Momento_sfeer_4.jpg