Oefenresultaten Estafette 2 in Momento

Goed nieuws voor gebruikers van de Zwijsen methode Estafette 2. Vanaf 1 oktober 2018 zijn ook voor Estafette 2 de resultaten van oefenen zichtbaar in Momento dashboard. Is voor uw school Zwijsen nog niet geactiveerd in Momento? Vraag de ICT-coördinator om 'Zwijsen' in Momento te selecteren bij 'Instellingen'. En de autorisatiesleutel van Momento te plakken in de Zwijsen Leerkrachtmodule. Vanaf dat moment kan de leerkracht 'real time' volgen hoe leerlingen presteren in de oefensoftware van Estafette 2.