Momento is in ontwikkeling!Achter de schermen wordt hard gewerkt aan een compleet vernieuwde, verbeterde versie van Momento, waarin er veel meer mogelijk is om nog meer uit de lesdag te halen. Waar vertrouwde onderdelen blijven, en waar een heleboel handige, logische en helpende functionaliteiten aan worden toegevoegd.

Tijdwinst als uitgangspunt

Het aanbod lesmethoden, onderwijs-apps en methode-omgevingen groeit en groeit. Digitalisering in het onderwijs is een aanwinst voor kinderen en leerkrachten met de mogelijkheden die het biedt voor eigentijds-, interactief- en adaptief leren, recht doen aan verschillen, en direct inzicht in de lesstof, resultaten en analyse. Maar het brengt ook nieuwe uitdagingen met zich mee, waarin de leerkracht een cruciale rol speelt. En dat kost tijd. In het vernieuwde Momento staat tijdwinst dan ook centraal. Zo ontstaat er weer meer tijd voor de leerkracht en dus: tijd voor meer leerkracht!

Ontwikkeld door leerkrachten, voor leerkrachten

Weten wat de uitgangspunten waren bij de doorontwikkeling van Momento? Voor het vernieuwde Momento was de leerkracht zelf aan zet: wat zagen zij als de meest praktische en waardevolle extra functionaliteiten die écht zouden helpen om de werk- en tijdsdruk te verlagen? Dat kunnen ze het beste zelf vertellen:BEKIJK DE VIDEO


Met de doorontwikkeling wordt gehoor gegeven aan de wensen van de huidige Momento-gebruikers in het bijzonder en de leerkracht in het algemeen. De nieuwe versie van Momento is er voor de leerkracht en komt mede tot stand door de leerkracht. De doorontwikkeling wordt gedragen door Heutink, Reinders, de Rolf groep en bekende uitgeverijen. Momento is en blijft gratis. 

                         

Momento heeft dát waarvan leerkrachten zélf hebben aangegeven wat ze écht zouden willen.” 

Dashboard en digitale klassenmap in één


"Op één plek toegang tot de les-, vak-, dag-, week- en jaarplanning,
de methodes, doelen, voortgang, resultaten en instructie- en lesmateriaal? Met het vernieuwde Momento kan het.”

Tijd voor meer leerkracht

Momento wil de werk- en tijdsdruk bij leerkrachten helpen verminderen door de planning, dagindeling, leerdoelen, lesmateriaal en de leerresultaten op één plek aan te bieden. De klassenmap is het hart van het dagelijkse onderwijs van de leerkracht. Samen met leerkrachten heeft Momento de vertaling gemaakt van de traditionele klassenmap naar de digitale variant. Met Momento bieden we de mogelijkheid om leerkrachten digitaal te ondersteunen bij de uitdagingen van nu. Met Momento start je eenvoudig lessen op en wordt het schakelen tussen verschillende programma’s zoals Basispoort, methodesoftware, resultatenmonitoren en aparte agenda's overbodig. En doordat duo-collega’s vanuit één omgeving werken, is overdracht met het openen van Momento al een feit. Kortom, Momento vereenvoudigt het werk van de leerkracht waardoor er meer tijd ontstaat... tijd voor de leerling en voor meer leerkracht!

Waarmee helpt Momento?
  • Met plannen en organiseren
  • Met toegang tot alle ingeplande lessen van de dag zonder apart in te loggen
  • Met het continu bijhouden van de voortgang van de leerlingen (verwerken, oefenen, toetsen en volgen)
  • Met het geven van suggesties op leerlingniveau voor hulpmiddelen, extra oefeningen of verrijking

Wat biedt Momento?

                              
                                               


En nu?

Voorlopig verandert er voor jou nog even niets. Achter de schermen werken we door en onderweg zullen we je steeds op de hoogte houden van de voortgang. Overgaan naar de vernieuwde versie zal straks heel eenvoudig en stapsgewijs verlopen, alle school- en gebruiker-specifieke data verhuist netjes mee én de applicatie blijft gewoon gratis. 


Momento is straks niet meer alleen een dashboard, maar óók een digitale klassenmap
en is daarmee het startpunt voor elke leerkracht.”

Meer informatie

Heb je vragen? Stel ze via de mail, help@momento.nl of telefonisch, 088-4101060 of neem contact op met je schoolleverancier. Houd voor updates je e-mail, brievenbus en de websites van Momento en je schoolleverancier in de gaten.

Tijd voor meer leerkracht!

 

-----------------------------------------------

Momento is een initiatief van:

Media
  • Vierkant_NieuwsbriefLandingspagina_Momento