Software in het Momento dashboard


De digitale methoden die ondersteund worden door Momento, zijn allemaal ontwikkeld door professionals, vanuit visie, een doordachte leerlijn en bewezen didactiek. Wilt u alleen digitaal oefenen of toetsen of juist volledig digitaal werken? Uiteraard sluiten alle leermiddelen naadloos op elkaar aan! Dit geldt voor de didactische uitgangspunten, leerlijnen en lesdoelen. Zo houd je het hele lesproces overzichtelijk en eenduidig. Dat is belangrijk voor een optimaal leerrendement. U kunt de leerlingen bovendien niet alleen laten verwerken, maar dankzij de digitale ondersteuning van de methode kunt u ook eenvoudig een complete les geven. Elk van deze digitale leermiddelen biedt vele extra tools voor het geven van instructie, feedback en begeleiding.

Alle meest gebruikte methoden zijn gekoppeld aan het dashboard

In onderstaand overzicht kunt u zien welke digitale methoden gekoppeld zijn aan het Momento dashboard. Als uw school al gebruik maakt van digibord-, oefen-, verwerking- en/of toetssoftware van een of meerdere van onderstaande methoden, dan zullen de leerlingresultaten na installatie direct zichtbaar worden in het dashboard. Hier hoeft u niets voor te doen.

Alles telt Rekenrijk (oefensoftware volgt later)
Argus Clou Reken zeker 2 (alleen toetssoftware - bevat geen oefensoftware)
Blink wereld (oefensoftware 2018-2019) Spelling in beeld (oefensoftware 2018-2019)
Brandaan 2 Spelling op maat 2
De wereld in getallen 4 Staal
De zaken van Zwijsen (oefensoftware volgt) Stepping Stones Junior
Estafette 2 (oefensoftware 2018-2019) Taal actief 4
Flits Taal in beeld (oefensoftware 2018-2019)
Getal en Ruimte junior Taal op maat 2
Kleuterplein 2 Taalverhaal.nu
Lijn 3 Veilig leren lezen 2e maanversie (oefensoftware 2018-2019)
Meander 2 Veilig leren lezen kim-versie
Naut 2 Wijzer!
Pluspunt 3 Wizwijs (oefensoftware volgt later)

Vanaf schooljaar 2018 - 2019 zullen ook de oefen- en/of toetsresultaten van Ambrasoft, Taalzee, Rekentuin, Muiswerk Compleet en CITO gekoppeld zijn aan Momento. In het nieuwe schooljaar komen ook voor de methodes van Blink Wereld de resultaten van digitale verwerking beschikbaar in Momento.

Werkt u nog niet met educatieve software?

Dan zal het Momento dashboard logischerwijs ook geen resultaten tonen. Als u wel overweegt om te starten met digitaal leren, dan is Momento de beste partner. Wij maken het mogelijk om laagdrempelig, flexibel en betaalbaar te starten met 1 of enkele vakgebieden. Wij helpen uw schoolteam bij het maken van een gedegen keuze voor het softwarepakket wat het beste bij de schoolvisie en werkwijze past. Vervolgens betaalt u uitsluitend voor die softwareonderdelen die daadwerkelijk gebruikt gaan worden. Voor meer informatie en het aanschaffen van de verschillende methodes, neem contact op met uw schoolleverancier Heutink, De Rolf Groep of Reinders.