Fijn dat je vanuit Mijn Omgeving Online (MOO) het gratis Momento dashboard wilt gaan gebruiken!
Als u leerkracht bent, maar in Basispoort niet ook de rechten heeft van ICT-coördinator, schakel dan uw collega in, die wel ICT-coördinator is. Het kost slechts een paar minuten om Momento te activeren. Maar het instellingenmenu is alleen beschikbaar voor de ICT-coördinator. Na activatie van het dashboard, is Momento altijd direct vanuit MOO te openen.

Op deze pagina wordt kort en begrijpelijk uitgelegd welke stapjes nodig zijn om direct gebruik te kunnen maken van Momento Dashboard. Daar staan ook korte instructievideo's die deze stapjes in beeld brengen. Heeft u toch ondersteuning nodig? Mail of bel dan met de centrale Momento helpdesk. Die is bereikbaar via help@momento.nl of telefoonnummer 088-4101060. U kunt ook contact opnemen met de helpdesk van Heutink ICT.