Het Momento Dashboard


Het Momento Dashboard toont u in één oogopslag alle oefen- en toetsresultaten per groep, per vak of per leerling. U ziet welke 
leerlingen de stof goed beheersen en welke kinderen extra hulp, ondersteuning of extra uitdaging nodig hebben. Doordat Momento administratieve taken overneemt, heeft u als leerkracht meer tijd voor het begeleiden, coachen en ondersteunen van de leerlingen. Hierdoor kunt u in de dagelijkse onderwijspraktijk beter anticiperen op behoeften van leerlingen. Momento is een hulpmiddel om recht te kunnen doen aan verschillen.

Voor elke school in elk stadium geschikt

Het dashboard kan zo ingezet worden dat het altijd aansluit bij de visie, schoolontwikkeling en werkwijze van de school. Of u nu klassikaal les geeft, kindgestuurd werkt of individuele leerroutes hanteert, Momento sluit aan. Werkt u als school al geheel digitaal of gebruikt u de digitale middelen alleen voor de verwerking van uw lesstof? Momento is een prettige aanvulling die elke leerkracht werk uit handen neemt.

De 4 basisprincipes van het Momento dashboard

  1. Momento is een belangrijke ondersteuning voor de leerkracht in de digitalisering van het onderwijs.
  2. Momento geeft inzicht, overzicht en analyse. Uniform, betrouwbaar en actueel.
  3. Momento ondersteunt alle digitale leermiddelen en is vak- en methodeoverstijgend.
  4. Momento is in te zetten binnen elke schoolvisie en werkwijze

Welke resultaten toont het dashboard?

U ziet uitsluitend de resultaten die worden geregistreerd in de uitgeverij-omgeving. Resultaten van digitale toetsen, toetsresultaten die u handmatig verwerkte en resultaten van digitale verwerking, zoals oefenen. Voorwaarde is dat de uitgeverij van het betreffende leermateriaal een koppeling heeft met Momento. 

Hoe werkt het dashboard?

Klik 1: Overzicht van resultaten van verwerken, oefenen- en toetsen van de groep
Het intuïtief ingerichte dashboard toont u direct een overzicht van de oefen- of toetsresultaten van uw hele groep. Per vakgebied of per periode en met een duidelijke indeling in niveau is in één oogopslag helder welke leerlingen uit uw groep de stof voldoende beheersen en welke leerlingen uw hulp nodig hebben. 

Klik 2: Inzicht in individuele resultaten van verwerken, oefenen en toetsen
Als u verder klikt, vindt u meer gedetailleerde informatie per leerling. Welke opdrachten vond hij of zij moeilijk? Of waar kan de leerling juist meer uitdaging gebruiken? Ook hier is onderscheid te maken tussen oefen- en toetsresultaten.

Klik 3: Interpretatie en organisatie, de basis voor handelingsplannen

Met 1 klik komt u in de omgeving van de uitgeverij terecht voor een nog fijnmaziger overzicht van de leerresultaten per leerling. Deze informatie, gekoppeld met de analyse die u als leerkracht maakt, vormt de basis voor rijke handelingsplannen. Hiermee haalt u het beste in uzelf en uw leerlingen naar voren.

 

 

 

 
Wilt u meer weten over de mogelijkheden van het Momento dashboard? Bekijk dan onze handige instructievideo's.