Release notes

Het Momento dashboard is continu in ontwikkeling. Naar aanleiding van ervaringen van leerkrachten wordt functionaliteit verbeterd of uitgebreid. Een aantal keren per jaar worden deze verbeteringen 'live gezet'. Daarover wordt hier uitgelegd wat leerkrachten hierover moeten weten. 

Tussenrelease oktober 2018

Aanleiding voor deze release is de koppeling van de uitgeverijen Muiswerk, Oefenweb en Cito (LOVS) aan Momento. 
Ook zijn er enkele aanpassingen gedaan die de prestaties van het dashboard verbeteren.

Toevoegingen:
1.   Koppeling Cito LOVS en een compleet nieuw menu-onderdeel 'Volgen' (toont voortgangsresultaten van Cito-LOVS);
2.  Koppeling Muiswerk (Muiswerk Compleet);
3.  Koppeling Oefenweb (Taalzee, Rekentuin, Words & Birds);
4.  Knop 'Kopieer' bij 'Instellingen' (alleen zichtbaar voor ICT-coördinator) om Autorisatiesleutel te kopiëren;
5.  Naam en contactgegevens schoolleverancier bij 'Instellingen' (alleen zichtbaar voor ICT-coördinator).

Zomerrelease mei 2018

Toegevoegd zijn de volgende nieuwe functionaliteiten:

1. Homepage aanpassing
Naast de ‘overall’ cirkel (gemiddelde over alle vakken) worden nu vier extra cirkels getoond. Vijf in totaal. Momento toont extra cirkels bij zowel ‘toetsen’ als ‘oefenen & verwerken’. Voor drie daarvan bepaalt Momento automatisch een waarde. Standaard zijn de cirkels ingesteld op de drie vakken waarvan voor de school bij Momento de meeste toets-resultaten bekend zijn. Via het potloodje naast de cirkels, kan de leerkracht zelf de te tonen vakken instellen en aanpassen. De vierde cirkel toont alleen resultaten, wanneer de leerkracht zelf een vak selecteert via het potloodje. Cirkels tonen alleen resultaten wanneer er voor die vakken voor de school ook daadwerkelijk resultaten bij Momento bekend zijn 

.

2. Momento is aangepast aan de eisen van de AVG. 
Bij ingebruikname van Momento wordt gevraagd de verwerkersovereenkomst inclusief twee bijlagen (de privacy bijsluiter en de beveiligingsbijlage) te accepteren. Het accepteren doet de ICT-coördinator namens de school door het plaatsen van een vinkje. Voordat hij of zij dat doet, kan een verwerkersovereenkomst met Momento geregeld worden voor alle scholen die vallen onder het bestuur/de stichting. Via deze link komt u op een webpagina met een korte instructie en de te downloaden documenten. De verwerkersovereenkomst van Momento is 100% conform het Privacy Convenant 3.0. Uiteraard heeft de uitgever van Momento, Heutink Primair Onderwijs BV, dat Privacy Convenant ondertekend.

Tussenrelease februari 2018

Toegevoegd is een printknop waarmee resultatenoverzichten van een leerling eenvoudig kunnen worden afgedrukt. 
Handig om bijvoorbeeld te gebruiken bij een oudergesprek.