Inzicht, overzicht en analyse

Het Momento dashboard toont een overzicht van de oefen- en de toetsresultaten van de hele groep en biedtinzicht in de individuele resultaten per leerling. Deze betrouwbare en actuele informatie kan de leerkracht gebruiken ter voorbereiding op een les, klassikale, verlengde of individuele instructie. Soms is er voor een bepaalde leerling meer gedetailleerde informatie over de leerresultaten nodig om de juiste actie te bepalen. Die informatie is vanuit Momento in één klik beschikbaar in het dashboard van de methode.