Privacy en veiligheid optimaal gewaarborgd

Momento en haar partners stellen de hoogste eisen aan veiligheid van persoonsgegevens. Voordat het Momento dashboard is opengesteld, is de technische veiligheid gevalideerd door een gerenommeerd testbedrijf. Medewerkers van schoolleveranciers en uitgeverijen hebben op geen enkele manier toegang tot het dashboard en de resultaten van scholen. 

Net als alle individuele partners heeft ook Momento een Product- en dienstenovereenkomst, een Bewerkersovereenkomst die daar onderdeel van uitmaakt en een Privacyverklaring. Deze documenten zijn volledig opgesteld conform het Privacy Convenant Onderwijs dat omarmd is door onder meer de PO-Raad, de GEU, KBb-e en de VDOD. In de overeenkomst is exact beschreven welke persoonsgegevens Momento 'verwerkt' en met welk doel.

In de Privacyverklaring vindt u de belangrijkste informatie over het gebruik van persoonsgegevens door Momento