Minimale wijziging bijlagen bij verwerkersovereenkomst per 1-1-2019
Vanaf januari 2019 legt Momento ook de naam en het e-mailadres vast, van leerkrachten en onderwijsondersteunende medewerkers van de scholen die werken met Momento. Doel daarvan is hen beter te ondersteunen met actuele informatie over de werking van Momento, over de resultaten die in Momento getoond worden en over eventuele technische storingen.

Verbeterde service naar leerkrachten en onderwijsondersteunende medewerkers
Deze informatie werd eerder alleen gestuurd naar de ICT-coördinatoren. Voortaan houden ook eindgebruikers voor de klas permanent en drempelloos inzicht in de resultaten van verwerken, oefenen en toetsen van hun leerlingen.

Nieuwe versies bijlagen
Het actuele overzicht van persoonsgegeven die Momento verwerkt, is vastgelegd in twee nieuwe, minimaal gewijzigde versies (versies 1.1 met als datum 1-1-2019) van de bijlagen bij de verwerkersovereenkomst. Die bijlagen kunt u hier lezen en downloaden. De verwerkersovereenkomst zelf blijft ongewijzigd.

Actie niet vereist
Alle school- of stichtingsbesturen waarmee een verwerkersovereenkomst inzake Momento bestaat, ontvangen in januari 2019 via e-mail bericht over deze minimale wijziging. De getekende overeenkomst blijft gewoon van kracht, met twee minimaal aangepaste bijlagen. Mocht het bericht over deze wijziging uw school- of stichtingsbestuur niet bereikt hebben en gaat u niet akkoord met deze wijziging, dan kunt u dat per e-mail kenbaar maken via info@momento.nl Anders is er geen actie vereist n.a.v. deze minimale wijziging.