Privacy en veiligheid optimaal gewaarborgd


Momento en haar partners stellen de hoogste eisen aan veiligheid van persoonsgegevens. Voordat het Momento dashboard is opengesteld, is de technische veiligheid gevalideerd door een gerenommeerd testbedrijf. Medewerkers van schoolleveranciers en uitgeverijen hebben op geen enkele manier toegang tot het dashboard en de resultaten van scholen. 

Net als de individuele partners voldoet ook Momento volledig aan de AVG en de eisen van het actuele Privacyconvenant Onderwijsmiddelen. De Verwerkersovereenkomst en bijlagen zijn opgesteld overeenkomstig deze regelgeving. In de Privacybijsluiter is beschreven welke persoonsgegevens Momento 'verwerkt' en met welk doel. Meer over Momento en privacy leest u hier. Voor een Verwerkersovereenkomst klikt u hier.