Privacyverklaring

Momento is een dienstverlener die een dashboard aanbiedt voor leerkrachten en onderwijsondersteunende medewerkers in het primair onderwijs. Het dashboard, met eveneens de naam 'Momento', toont resultaten van verwerken, oefenen en toetsen in een online omgeving (website). Ten behoeve van de dienstverlening verwerkt Momento persoonsgegevens. Wij vinden het belangrijk u te laten weten dat Momento uiterst zorgvuldig omgaat met deze persoonsgegevens  en u duidelijk te informeren over de wijze waarop wij deze persoonsgegevens gebruiken. In deze privacyverklaring vindt u daarom de belangrijkste informatie over het gebruik van de persoonsgegevens van leerlingen, leerkrachten en onderwijsondersteunende medewerkers in het primair onderwijs door Momento, bij het gebruik van het dashboard.

De onderwijsinstelling, digitale leermiddelen en het dashboard

Het gebruik van digitale leermiddelen kent voor leerlingen en voor leerkrachten grote voordelen. Het maakt het mogelijk om meer maatwerk te bieden aan leerlingen, een wens die breed door scholen, de sectorraden en ook politiek wordt gedeeld in Nederland. Hulpmiddelen voor de leerkracht om het gebruik van digitale leermiddelen door leerlingen te kunnen volgen en beoordelen, dragen bij aan efficiency en effectiviteit.

Verantwoordelijkheid van de onderwijsinstelling voor verwerking van persoonsgegevens binnen digitale leermiddelen

Heutink Primair Onderwijs B.V., de rechtspersoon waaronder Momento valt, heeft het ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy - Leermiddelen en Toetsen 3.0 ’ onderschreven. In dit convenant is tussen aanbieders en de onderwijssectorraden vastgelegd dat een onderwijsinstelling in juridische zin de ‘verwerkersverantwoordelijke’ is voor de verwerking van persoonsgegevens. Daardoor hebben en houden onderwijsinstellingen zeggenschap over de gegevens die binnen leermiddelen worden verwerkt. Momento is een ‘verwerker’, die uitvoering geeft aan de opdracht van een onderwijsinstelling. Daarbij zal Momento altijd zorg dragen voor een passende beveiliging van persoonsgegevens.

Van technisch aan ons dashboard gekoppelde leveranciers van online leermaterialen en leveranciers van schoolnetwerkomgevingen, eist Momento dat ook zij het ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy - Leermiddelen en Toetsen 3.0’ hebben ondertekend.

Verwerkersovereenkomst

In de Verwerkersovereenkomst die hoort bij het gebruik van Momento wordt de opdracht vastgelegd tot verzameling en verwerking van persoonsgegevens bij het gebruik van het dashboard. Momento hanteert daarbij de branche specifieke GEU bijlagen bij de ‘Model Verwerkersovereenkomst’, die onderdeel uitmaakt van het ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy - Leermiddelen en Toetsen 3.0’. . Download de Verwerkersovereenkomst 3.0.

Bijlagen bij de verwerkersovereenkomst

Bij onze verwerkersovereenkomst horen twee bijlagen.
In bijlage 1, de zogenaamde Privacy Bijsluiter, leest u voor welke doeleinden welke persoonsgegevens door Momento in opdracht van de school worden verwerkt.

Download de Privacy Bijsluiter.

In bijlage 2, de beveiligingsbijlage, beschrijven we welke beveiligingsmaatregelen Momento heeft genomen om de persoonsgegevens goed te beschermen.

Download de Beveiligingsbijlage.

Kennisneming, verbetering en verwijdering van persoonsgegevens

Op grond van de wettelijke rolverdeling en het ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy - Leermiddelen en Toetsen 3.0’ moeten onderwijsinstellingen (ouders van) leerlingen informeren over het gebruik van digitale leer- en hulpmiddelen. Betrokkenen kunnen via de onderwijsinstelling gebruikmaken van hun wettelijke rechten. Voor de uitoefening van deze rechten dienen betrokkenen zich te wenden tot de onderwijsinstelling.

Overige privacyverklaringen

Momento verwerkt geen persoonsgegevens voor andere productgroepen, relatiebeheer en marketingdoeleinden. Wel gebruikt Momento persoonsgegevens om gebruikers van het dashboard te informeren over fouten, storingen, verbeteringen en aansluiting van nieuwe uitgeverijen; altijd binnen het kader van het optimaal gebruik van de dienst/het dashboard.

Vragen of opmerkingen?

Als u wenst te reageren op ons privacy beleid of als u vindt dat handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen we u contact met ons op te nemen. Hiervoor of voor andere vragen, klachten of reacties kunt u contact opnemen met:

Momento
t.a.v. Jan Willem Besteman (projectleider)
Nijverheidsstraat 45
7461 AD Rijssen
info@momento.nl

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

Het kan voorkomen dat deze Privacyverklaring, Privacy Bijsluiters of de verwerkersovereenkomst in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Alle wijzigingen worden op deze website gepubliceerd. De Privacy Bijsluiter is voor het laatst gewijzigd in januari 2019. De tekst op deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 31 augustus 2020.