Aan de slag met Momento

Hoe Momento onderwijs gemakkelijker kan maken

De oplossingen van Momento, zowel het dashboard als de Momento devices, zijn ontwikkeld op basis van de volgende visie en uitgangspunten:

  • De rol van de leerkracht staat centraal. De leerkracht is de onderwijsprofessional en recht doen aan verschillen kan alleen mogelijk gemaakt worden als ICT en analyses gecombineerd worden met de kennis en kunde van de leerkracht. Niet een computer, maar de leerkracht (met input van de computer) kan de optimale leerroute van een leerling bepalen. Een leerkracht, directeur of team moet zélf kunnen beslissen met welke content, met welke (combinatie van) leermiddelen en op welk tempo zij hun (digitale) onderwijs willen inrichten. Op elk van deze vlakken moeten zij maximale keuzevrijheid hebben.
  • Kwaliteit staat voorop, zowel in digitale content als in devices.
  • Betaalbare oplossing voor elke school. Elke leerkracht en leerling moet kunnen profiteren van de voordelen van een leerkrachtendashboard en daarom moeten alle scholen hier gratis over kunnen beschikken.
  • Devices moeten uitwisselbaar zijn tussen leerlingen.

Momento is een belangrijke ondersteuning voor de leerkracht in de digitalisering van het onderwijs

In het basisonderwijs komen er steeds meer digitale lesmethoden en digitale dashboards. Deze initiatieven kunnen de kwaliteit van het onderwijs verrijken, maar nooit op zichzelf. Software en hardware maken nog geen leerkracht. De visie, rol en aanpak van de leerkracht zijn essentieel om kinderen optimaal te ondersteunen en begeleiden in hun ontwikkeling. Scholen en leerkrachten moeten de keuzevrijheid behouden om zelf te bepalen op welke wijze (digitaal, folio of mix daarvan), met welke leermethoden en met welke devices zij willen werken maar moeten tegelijkertijd kunnen profiteren van de voordelen van een overkoepelend dashboard. Daarom is het digitale dashboard Momento ontwikkeld.

Momento is in te zetten binnen elke schoolvisie en werkwijze
Momento kan zo ingezet worden dat het altijd aansluit bij de visie, schoolontwikkeling en werkwijze van de school. Bij klassikaal onderwijs, groepsdifferentiatie, individuele leerlijnen, regie bij de leerkracht, zelfregie bij het kind, persoonlijke leerroutes, etcetera. Momento is dermate gebruiksvriendelijk dat er voor het gebruik van het dashboard geen training nodig is. Alle basisscholen hebben, na installatie, gratis toegang tot het Momento dashboard via Basispoort. Het dashboard werkt op alle devices (computer, tablet en smartphone) en maximale privacy is gewaarborgd.

Het Momento dashboard geeft inzicht, overzicht en analyse. Uniform, betrouwbaar en actueel.
Het Momento dashboard toont de leerkracht in één oogopslag of leerlingen de stof goed beheersen, hulp nodig hebben omdat resultaten achterblijven of extra uitdaging nodig hebben. Dit doet het dashboard doordat het een overzicht geeft van de oefen- en de toetsresultaten van de hele klas en inzicht biedt in de individuele resultaten per leerling. De leerkracht stelt zelf de gewenste periode en/of het gewenste vakgebied in (bijvoorbeeld: toon oefenresultaten Rekenen van deze week). Deze betrouwbare en actuele informatie kan de leerkracht gebruiken ter voorbereiding op een les, klassikale, verlengde of individuele instructie. Soms is er voor een bepaalde leerling meer gedetailleerde informatie over de leerresultaten nodig om de juiste actie te bepalen. Die informatie is beschikbaar in het dashboard van de methode. Vanuit Momento komt de leerkracht met één klik in die dashboards terecht. Momento stelt de leerkracht kortom in staat om efficiënte instructie te geven die aansluit bij de leerstijl van de leerling en om maatwerk te kunnen bieden.

Het dashboard ondersteunt alle digitale leermiddelen en is vak- en methodeoverstijgend
Momento is een branche initiatief dat wordt ondersteund door uitgevers en schoolleveranciers. Momenteel zijn dat Reinders, Heutink, de Rolf groep, Malmberg, Noordhoff Uitgevers, ThiemeMeulenhoff, Zwijsen en Blink, en zijn ook Cito, Oefenweb, Muiswerk en Looqin aan het dashboard toegevoegd. In de toekomst zal dit zeker nog verder worden uitgebreid. Zoveel mogelijk bestaande en toekomstige digitale methoden van deze partners, zijn of worden gekoppeld aan Momento. Hierdoor behoudt de school de keuzevrijheid in het gebruik van digitale leermiddelen. Het dashboard geeft vervolgens een centraal en uniform overzicht van alle door de school gebruikte methoden. De leerkracht hoeft niet meer te schakelen tussen verschillende methode dashboards.