De beste educatieve content

Kiezen voor Momento, is kiezen voor de juiste methoden. Methoden ontwikkeld door professionals, vanuit visie, een doordachte leerlijn en bewezen didactiek. Met de digitale leermiddelen die de Momento partners aanbieden, haal je het beste uit jezelf en de kinderen. 

·         Rijkere leerstof, eigentijds en aansluitend bij de leefwereld van kinderen;

·         Aanvullende verwerkingsvormen (creëren, gamen, ontdekken);

·         De mogelijkheid om een ‘eigen leerproces’ te creëren;

·         Didactische uitgangspunten, leerlijnen en lesdoelen sluiten op elkaar aan.

Keuze uit tenminste: 

·         7 vertrouwde en bewezen rekenmethodes;

·         8 hoogwaardige taal- en spelling methodes;

·         6 unieke leesmethodes;

·         Vele methodes Engels en zaakvakken.

 

De digitale methoden zijn allemaal ontwikkeld door professionals

·       Doordachte leerlijnen en didactiek;

·       Digitale verwerking, oefening en toetsen sluiten naadloos aan op de instructie;

·        Onderscheid tussen oefen- en toets resultaten helpt bij: 
• Verhogen van het leerrendement;
• Meer kunnen inspelen op de leerbehoefte van kinderen.


Welke software ondersteunt Momento?

Momento is een initiatief van: